Aankoopbeheer

Venice Aankoopbeheer vormt een uitbreiding op de basismodule Venice Facturatie & Stock voor wie in zijn bedrijfsorganisatie het aankoopproces wil structureren. Vier nieuwe documenten worden tijdens de aankoopprocedure in deze module geïntroduceerd: de offerte (prijsaanvraag), de bestelling, de leveringsnota en tenslotte de factuur.
Voor elk van deze vier documenten hebt u telkens de keuze uit:
  • voor de offerte: factuur of creditnota
  • voor de bestelling: bestelling of retouraanvraag
  • voor de levering: levering of terugname
  • voor de factuur: factuur of creditnota
Aangezien u op elk document negatieve hoeveelheden kunt inschrijven, bent u voor terugnames niet verplicht om het overeenkomstige type te gebruiken.
Elk document kan op een ander document worden overgenomen, bvb.:
  • een offerte op een bestelling
  • een offerte en bestelling op een levering
  • een offerte, bestelling en levering op een factuur.
Na overname van het ene document op het andere kan u telkens de hoeveelheden nog aanpassen. Naast de gebruikelijke velden (leverancier, leveringsadres, lay-outtype, gewicht, volume, reeds betaalde bedragen, ...) op elk document, zijn op de aankoopfactuur ook de velden OGM-nummer en documenttotaal van de leverancier voorzien, die bij doorboeking naar de module Venice Boekhouding worden overgenomen.
Voor de selectie van de artikelen kan u een lijst opvragen van alle artikelen of een lijst met uitsluitend de artikelen van de betrokken leverancier. Uiteraard kan u ook onmiddellijk de artikelreferentie van de leverancier intikken.
Per artikel geeft u één standaardleverancier (uw gebruikelijke leverancier) in, maar natuurlijk kan u ook één of meerdere alternatieve leveranciers voorzien. Ook de commerciële afspraken tussen u en uw leveranciers kunnen worden ingevoerd, zodat bij bestellingen hier steeds rekening wordt meegehouden.

De kern van Venice Aankoopbeheer is het automatisch aanmaken van aankoopbestellingen. Hiervoor wordt een werkbestand gegenereerd, waarbij het pakket zelf berekent welke hoeveelheid van ieder artikel moet worden besteld en op welk tijdstip de levering zou moeten gebeuren. Hierbij houdt het programma rekening met de door u ingestelde parameters. Uiteraard kunt u dit werkbestand nog aanpassen via aanvullingen, wijzigingen of schrappingen en dit zowel op niveau van leverancier, artikel als hoeveelheid. Tot slot genereert u op basis van dit werkbestand de effectieve aankoopbestellingen.

Ook in deze module kunnen er overzichtelijke rapporten worden geraadpleegd op het scherm, afgedrukt op de printer of weggeschreven naar een tekstbestand, o.a. aankoophistorieken, openstaande bestellijnen, openstaande leveringslijnen en natuurlijk de individuele documenten of lijsten van documenten.

Terug naar de Venice software hoofdpagina
Deze site: home | software | hardware | StepBusiness | linken Our software: Sitestepper | site map | disclaimer
Deze site:© E.De.L.Com bvba - 1998-2017. Contacteer ons :via email
Lambrechtshoekenlaan 211 - 2170 Merksem (Antwerpen) - België
tel:+32-3-541 77 24 - gsm:+32-475-81 67 83.
OndernNr: BTW BE 0460.974.682 - RPR Antwerpen
Laatste wijziging op:
13-sep-2017 - 18:06:49
StepGen - 4.1.4.11043.
Info? Sitestepper