Boekhouding

Dankzij Venice Boekhouding kan u op een eenvoudige en snelle wijze beantwoorden aan zowel alle interne bedrijfsinformatieve noden als aan externe behoeften (btw-aangifte, btw- en intra-communautaire listing, ...).

Dankzij de ver doorgedreven parametrisatie is dit boekhoudpakket zeer geschikt voor zowel een klein, middelgroot als groot bedrijf.
Overzichtelijke rapportering en vlotte exportmogelijkheden naar eigen toepassingen maken van uw boekhouding een onschatbare bron van beleidsinformatie!

Bovendien is het pakket multi-dossier, zodat u de boekhouding van een onbeperkt aantal dossiers kan voeren. Binnen elk dossier is tevens het aantal boekjaren onbeperkt. Deze boekjaren hoeven niet noodzakelijk samen te vallen met de kalenderjaren, maar zij dienen natuurlijk wel op elkaar aan te sluiten.

Dankzij het update-abonnement (jaarlijks te betalen) blijft uw software 100% up-to-date met de Belgische boekhoudwetgeving.

Binnen elk dossier zijn de volgende stambestanden voorzien:

 • de basisfiche die uw firmagegevens bevat
 • de basisfiches m.b.t. de dagboeken:
  Er zijn 3 types voorzien, nl. "Aankopen", "Verkopen", en "Diverse".
  Binnen elk type kan u een onbeperkt aantal dagboeken aanmaken, elk met een eigen nummering.
  Het boeken via een blanco dagboek binnen elk type behoort eveneens tot de mogelijkheden.
 • de basisfiches met uw klantgegevens
 • de basisfiches met uw leveranciersgegevens
 • de basisfiches met uw financiŽle instellingen, waaronder de financiŽle dagboeken ressorteren.
 • de basisfiches met de algemene rekeningen:
  Standaard wordt het minimum genormaliseerd rekeningstelsel mee geleverd, maar u kan dit steeds aanpassen aan uw eigen behoeften.

Ook zijn een aantal onmisbare hulpbestanden standaard voorzien (landen, postcodes, munten en koersen). Voor het onderhoud van deze bestanden kan u opteren om dit op dossier- of op globaal niveau te doen. Bvb. het dagelijks up-to-date brengen van de koersen der vreemde valuta is zeer tijdrovend, indien u in elk dossier deze aanpassing moet aanbrengen. U kan dan opteren om dit op globaal niveau te doen, d.w.z. de input in ťťn dossier maakt dat de overige dossiers ook deze data ontvangen.

Het inbrengen van een boeking gebeurt via selectie van een dagboek. Hierdoor ziet u een blanco invoerscherm, waarbij u tot 10.000 boekingslijnen per document kan ingeven.

In de praktijk zal u echter vaststellen dat heel wat boekingen een repetitief karakter hebben (bvb. facturen m.b.t. telefoon, electriciteit, loonlijsten, ...). Om het boeken sneller te laten verlopen, zijn hiervoor in Venice twee opties voorzien:

 • het dupliceren van een bestaande boeking:
  Via het oproepen van het ingavescherm van een vorige gelijkaardige boeking, kan u hier gemakkelijk de te wijzigen velden aanpassen en het document boeken.
 • het aanmaken van een boekingsvoorstel:
  Een boekingsvoorstel is een boekingsgeraamte, waarbij u enkel de vaste gegevens voor een specifiek te boeken document ingeeft (bvb. rekeningnummers, bedragen, munt, ...). Op het opgenblik dat u dergelijk document effectief moet boeken, roept u het boekingsvoorstel op en u zal merken dat de vaste gegevens m.b.t. de boeking reeds standaard (maar toch nog desgevallend aanpasbaar) zijn ingevuld. Al wat u nu nog hoeft te doen, is de variabele gegevens invoeren en het document is geboekt.
  Om het u nog gemakkelijker te maken kan u trouwens zo'n boekingsvoorstel koppelen aan ťťn of meerdere klanten (leveranciers), zodat u bij selectie van deze klant (leverancier) automatisch het boekingsvoorstel op het scherm krijgt.

Zoals reeds vermeld, beschikt Venice Boekhouding over een munten- en koersen- bestand, zodat het boeken van documenten in vreemde valuta geen enkel probleem oplevert. Ontstane koersverschillen tussen het tijdstip van inboeken van het document en de afpunting van de betaling ervan worden automatisch op de in de parameters opgegeven algemene rekeningen geboekt. Een zelfde werkwijze wordt trouwens gevolgd voor de betalings- en afrondingsverschillen.

Via het definiŽren van de algemene rekeningen die aan herwaardering onderhevig zijn en het ingeven van een herwaarderingskoers, kan de herwaardering volledig automatisch verlopen en geboekt worden. Tijdens het boekjaar wordt deze herwaardering de volgende dag automatisch terug tegengeboekt; per einde boekjaar beslist u wat er met de herwaarderingsresultaten gebeurt.

Tijdens de gegevensinput voert Venice Boekhouding tal van controles uit, o.m. op geldigheid van datums, btw-nummers, e.d., maar ook rekenkundige controles.
U merkt het: Venice Boekhouding doet er alles aan om uw boekhouding in balans te houden!

Na de invoer van gegevens dienen deze natuurlijk ook geconsulteerd te kunnen worden. Via de boekhoudverkenner kan u op een snelle wijze navigeren door de massa gegevens om een antwoord op uw vraag te bekomen.
Verder zijn er tal van standaardrapporten voorzien, zowel op balans- (de proef- en saldibalans, de balans volgens alternatief nummer, de fiscale balans en de samenvattende balans) als op detailniveau (de fiscale boeken, het grootboek, de historiek van boekingen, het journaal, de individuele rekeningen, de omzetlijsten, enz.).

Voor de opvolging van betalingen van klanten en aan leveranciers zijn de rapporten financiŽle planning en vervaldagboek ter beschikking. Voor het debiteurenbeheer is er ook een volledige 'rappeladministratie' voorzien.
Ook de wettelijke rapportering is niet vergeten: de BTW-aangifte, de BTW-listing en de IC-listing rollen standaard uit Venice Boekhouding en kunnen rechtstreeks vanuit uw printer worden verzonden naar de btw-administratie of kunnen vanuit het pakket op electronische wijze worden doorgestuurd.

Alle rapporten kunnen worden geraadpleegd op het scherm, afgedrukt op een printer of weggeschreven naar een tekstbestand. Bovendien kan de lay-out van alle standaard mee geleverde rapporten door uzelf worden gepersonaliseerd via een ingebouwde lay-out-editor.

Met Venice Boekhouding beschikt u over een degelijk en uitgebreid 32-bits multi-tasking boekhoudpakket. Indien u echter uw administratieve taken verder wil automatiseren, zijn er nog tal van opties beschikbaar. Sommige hiervan leveren output die automatisch kan worden doorgeboekt naar de boekhoudmodule; voor andere levert de boekhouding automatisch invoergegevens aan.


Terug naar de Venice software hoofdpagina
Deze site: home | software | hardware | StepBusiness | linken Our software: Sitestepper | site map | disclaimer
Deze site:© E.De.L.Com bvba - 1998-2017. Contacteer ons :via email
Lambrechtshoekenlaan 211 - 2170 Merksem (Antwerpen) - België
tel:+32-3-541 77 24 - gsm:+32-475-81 67 83.
OndernNr: BTW BE 0460.974.682 - RPR Antwerpen
Laatste wijziging op:
13-sep-2017 - 18:06:48
StepGen - 4.1.4.11043.
Info? Sitestepper