Verkoopbeheer

Venice Verkoopbeheer vormt een uitbreiding op de basismodule Venice Facturatie & Stock voor wie het verkoopproces nog verder wil structureren. In de basismodule Facturatie & Stock zijn de documenten 'Offerte' en 'Factuur' ter beschikking. Via deze uitbreiding komen twee nieuwe documenten tevoorschijn: de 'Bestelling' en de 'Levering'. Bij de bestelling wordt een onderscheid gemaakt tussen de 'normale' bestelling, de retouraanvraag en de consignatiebestelling, terwijl voor de levering een onderscheid wordt gemaakt tussen de 'normale' levering, de terugname, de consignatielevering en de consignatieterugname.

Aangezien u op elk document negatieve hoeveelheden kunt inschrijven, bent u voor terugnames niet verplicht om het overeenkomstige type te gebruiken.
Elk document kan op een ander document worden overgenomen, bvb.:
  • een offerte op een bestelling
  • een offerte en bestelling op een levering
  • een offerte, bestelling en levering op een factuur.
Na overname van het ene document op het andere kan u telkens de hoeveelheden nog aanpassen.
U kan ervoor opteren om bij de overname van documenten een verwijzing op te nemen naar het oorspronkelijk document. Op ieder document is plaats voorzien voor een leverings- en extra-adres, een lay-outtype, het gewicht en het volume, de transportwijze, enz... . Zoals bij het document 'Factuur' zijn drie betaalwijzen en twee extra-velden voor kosten voorzien. Deze velden worden getotaliseerd overgenomen bij overname van documenten. Indien u echter ook over de module Venice Boekhouding beschikt, worden de detailgegevens van de betalingen in de boekhouding opgenomen, zodat u ten allen tijde een juist en volledig overzicht van de betaalde bedragen heeft.

De automatische omzetting van documenten (bvb. automatisch leveren of factureren) is een geparametriseerd proces.
Voor het automatisch leveren dient u bvb. per bestelling in te geven:
  • Mag er automatisch geleverd worden en zo ja, vanaf welke datum?
  • Dient er een aparte levering per factuur te gebeuren?
  • Zijn deelleveringen toegelaten en zo ja, op lijnniveau of niet?
  • Mag de factuur pas opgesteld worden als de levering volledig is?
Voor het automatisch factureren dient u bvb. in te geven:
  • Mag er automatisch gefactureerd worden en zo ja, vanaf welke datum?
  • Dient er een aparte factuur per levering te worden aangemaakt of volstaat een verzamelfactuur?
De kern van Venice Verkoopbeheer is het automatisch aanmaken van resp. leveringen/facturen. Hierbij wordt een werkbestand van resp. alle te leveren/te factureren documenten gegenereerd. Uiteraard kunt u dit werkbestand nog aanpassen via aanvullingen, wijzigingen of schrappingen van lijnen en/of documenten. Tot slot genereert u op basis van dit werkbestand resp. de effectieve leveringsdocumenten/facturen.

Ook in deze module kunnen er overzichtelijke rapporten worden geraadpleegd op het scherm, afgedrukt op de printer of weggeschreven naar een tekstbestand, o.a. bestel- en leveringsbons, lijsten van documenten, etiketten, lijsten m.bt. openstaande bestel- en leveringslijnen.
Verder zijn de consultatiemogelijkheden van de voorraad uitgebreid met de hoeveelheden 'Besteld', 'Retour', 'Besteld voor consignatie' en 'In consignatie'.
Terug naar de Venice software hoofdpagina
Deze site: home | software | hardware | StepBusiness | linken Our software: Sitestepper | site map | disclaimer
Deze site:© E.De.L.Com bvba - 1998-2017. Contacteer ons :via email
Lambrechtshoekenlaan 211 - 2170 Merksem (Antwerpen) - België
tel:+32-3-541 77 24 - gsm:+32-475-81 67 83.
OndernNr: BTW BE 0460.974.682 - RPR Antwerpen
Laatste wijziging op:
13-sep-2017 - 18:06:49
StepGen - 4.1.4.11043.
Info? Sitestepper