Venice Facturatie & Stock software

Uitleg over het facturatiepakket Venice

Indien u op zoek bent naar een efficiënt en eenvoudig te gebruiken facturatie- en voorraadbeheerpakket, dat toch alle commerciële functionaliteiten bevat die nodig zijn om onder de huidige economische omstandigheden uw concurrentiële positie te behouden of zelfs te verbeteren, dan is Venice Facturatie & Stock voor u de oplossing!

De kern van deze Venice-module wordt gevormd door de artikelfiche, die zeer uitgebreid is. Hier vindt u per artikel o.m.:

  • de omschrijving (tot zes verschillende talen zijn mogelijk)
  • een foto of tekening
  • de barcode
  • gegevens m.b.t. de aankoop (bvb. standaardleverancier, zijn artikelreferentie, laatste aankoopdatum en -prijs, ...)
  • gegevens m.b.t. de verkoop (bvb. winstpercentage, verkoopprijs, ...)
  • BTW-gegevens (normaal BTW-tarief, verminderd BTW-tarief, ...)
  • gegevens m.b.t. de voorraad (minimum- en maximumvoorraad, gewicht, volume, kleinste eenheid, wijze van beheer van de voorraad, ...)
  • supplementaire tekstvelden.
De afzonderlijke artikels kunnen, volgens de noden van uw organisatie en onafhankelijk van het individueel artikelnummer, ingedeeld worden in artikelgroepen.

HiŽrarchische indeling van uw artikelen

Op het scherm worden de artikelgroepen en artikels zowel voorgesteld in een hiërarchische boomstructuur als in lijstvorm. Een punt in het artikelnummer duidt telkens een lager niveau aan.

De lijstvorm heeft als voordeel dat bepaalde gegevens van een artikel kunnen worden gewijzigd zonder de individuele artikelfiche te moeten oproepen. Op deze manier kunnen bvb. prijswijzigingen heel vlot worden ingevoerd, ofwel via directe editering in de lijst, ofwel via 'drag and drop' vanuit een eigen spreadsheettoepassing.

Om uw voorraad up-to-date te houden maakt u gebruik van voorraaddocumenten. Hierbij heeft u per document de keuze om ofwel de nieuwe voorraadstand in te geven (bvb. na de opmaak van de inventaris in het magazijn), ofwel de mutatie van de voorraad (bvb. bij een aankoop). Hierbij kan desgevallend gebruik worden gemaakt van een barcodelezer.

Met Venice Facturatie & Stock bent u sterk gewapend om uw verkoopsprijzen exact te berekenen, rekening houdend met de commerciële afspraken die u met uw klanten heeft gemaakt. Deze afspraken zijn gebaseerd op prijs, korting of toeslag. U kan werken met hoeveelheidskortingen, kortingen via percentages op de aan- of verkoopwaarde of zelf kortingformules definiëren op basis van gegevens uit de artikel- en/of klantenfiche.

U merkt dat u hier zeer gepersonaliseerd naar uw eigen wensen en die van uw klant kan werken, maar in de praktijk zal u meestal de commerciële afspraken beperken tot categorieën van artikels en klanten.

Offertes, facturen en creditnota's

Venice Facturatie & Stock zorgt ervoor dat u in een mum van tijd een offerte, factuur of creditnota heeft opgesteld. Op elk document kan u tot 10.000 lijnen ingeven. Documenten in vreemde valuta vormen geen enkel probleem. Naast vijf reeksen binnenlandse ondersteunt het programma ook tien reeksen buitenlandse BTW-tarieven.

De invoer van een factuur kan volledig manueel gebeuren via een blanco scherm, maar u kan ook werken via de overname van een offerte, via het dupliceren van een bestaande factuur of vertrekken van een factuurvoorstel, al dan niet gekoppeld aan een bepaalde klant.

Tijdens de ingave van documentlijnen ziet u op het scherm via een kleurcode, van welke artikelen er onvoldoende voorraad is en welke artikelen er met onvoldoende winst worden verkocht. U kan opteren om te werken met prijzen in- of exclusief BTW. Ook documenten onderhevig aan de bijzondere regeling van BTW op de marge kunnen moeiteloos worden ingegeven. Verder zijn ook de teksten, die desgevallend op het document moeten worden afgedrukt, betreffende de vrijstelling van BTW m.b.t. sommige verrichtingen, standaard in het pakket voorzien.

Betalingen die reeds ontvangen zijn op een factuur die u nu opmaakt, kunnen in het document vermeld worden (tot vier verschillende betaalwijzen per factuur). Vooraleer een document te bewaren, krijgt u op het scherm nog een overzichtelijke synthesetabel met de uitsplitsing der bedragen volgens btw-maatstaven.

Uitgebreide verkenner uw uw gegevens te raadplagen

Via de verkenner van de facturatiemodule kan u moeiteloos navigeren tussen de massa ingevoerde gegevens om snel een antwoord op uw vraag te kennen.

Uitgebreide rapportering

Qua rapportering vindt u natuurlijk de afdruk van offertes, facturen en creditnota's terug, maar ook onontbeerlijke overzichtelijke tabellen m.b.t. prijslijsten, voorraadlijsten en verkoopshistoriek.

Elk rapport kan op het scherm worden geraadpleegd, afgedrukt op de printer en geëxporteerd als tekstbestand en pdf.

Venice facturatie is multi-firma

Net zoals Venice Boekhouding is Venice Facturatie & Stock een multi-firma pakket en binnen iedere firma kan u een onbeperkt aantal boekjaren definiëren.

Beschikt u trouwens over de boekhoudmodule, dan kan u de met Venice Facturatie & Stock opgemaakte facturen en creditnota's automatisch doorboeken. De waarde van de artikels wordt automatisch geboekt op de door u aangeduide algemene rekeningen, evenals de ontvangen betalingen.

Uiteraard vormen deze 2 Venice-modules een geïntegreerd geheel, zodat u nooit tweemaal dezelfde gegevens (o.a. leveranciers, klanten, ...) dient in te geven.

Terug naar de Venice software hoofdpagina
Deze site: home | software | hardware | StepBusiness | linken Our software: Sitestepper | site map | disclaimer
Deze site:© E.De.L.Com bvba - 1998-2017. Contacteer ons :via email
Lambrechtshoekenlaan 211 - 2170 Merksem (Antwerpen) - België
tel:+32-3-541 77 24 - gsm:+32-475-81 67 83.
OndernNr: BTW BE 0460.974.682 - RPR Antwerpen
Laatste wijziging op:
13-sep-2017 - 18:06:49
StepGen - 4.1.4.11043.
Info? Sitestepper